204 بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد 15 صفحه فایل ورد

يكي از بلاهاي خانمان سوز كه آفتي بر پيكر جوامع بشري است مسئله مواد مخدر واعتياد مي باشد كه قدرت تفكر، خلاقيت، توان وكوشش وسازندگي را از انسان ها گرفته و بنيان خانواده واعتقاد و باورهاي ديني آنها ها را در معرض نابودي و از هم پاشيدگي قرار داده است ومتا204 بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد 15 صفحه فایل ورد|1530013|qzw|204 بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسایی علل و عوامل و پیشگیری از اعتیاد 15 صفحه فایل ورد
در این پست قصد معرفی فایل 204 بررسی زیانهای اجتماعی و اقتصادی اعتیاد و شناسايي علل و عوامل و پيشگيري از اعتياد 15 صفحه فایل ورد را داریم با ما همراه باشید.

يكي از بلاهاي خانمان سوز كه آفتي بر پيكر جوامع بشري است مسئله مواد مخدر واعتياد مي باشد كه قدرت تفكر، خلاقيت، توان وكوشش وسازندگي را از انسان ها گرفته و بنيان خانواده واعتقاد و باورهاي ديني آنها ها را در معرض نابودي و از هم پاشيدگي قرار داده است ومتاسفانه روز به روز رو به گسترش است .

امروزه مسئله اعتياد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و غيرمجاز، بصورت يك مشكل جهاني و فراگير در آمده است،آمارهاي منتشره ،از سوي سازمانهاي بين المللي، مخصوص سازمان بهداشت جهاني، كميته كنترل جهاني مواد مخدر و سازمان يونسكو حاكي از افزايش فزاينده مصرف اين مواد در سطح جهان است.بر هيچكس پوشيده نيست كه گسترش اين روند تيشه بر ريشه بنيادهاي اخلاقي، اقتصادي و اجتماعي يك جامعه مي زند و آن را از درون دچار فساد ميكند و در نهايت به انحطاط مي كشد.

«به اين دليل هر ساله مبالغ هنگفتي ،صرف مبارزه با آن مي گردد و لي همچنان رقم باندهاي قاچاق مواد مخدر وتعداد معتادان افزايش مي يابد و سازندگي ها رو به وزندگي توانايي ها رو به ناتواني و ثروت ها رو به انهدام و نابودي مي رود و ميكده خيالي معتاد نيز به ماتمكده اي سرد مبدل مي گردد»

از اين رو، پي بردن به علل سوء مصرف داروها ومواد، به عنوان اولين قدم پيشگيري مطرح مي شود. حال اين معضل اجتماعي نيازمند مبارزه اي مستمر وهمه جانبه از ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، مذهبي،آموزشي و.. را طلب ميكند.

آنچه مسلم است علاج واقعه قبل از وقوع بيش از هر راه حل ديگر با عقل سليم جور در مي آيد. در اين مقاله سعي شد تا از معناي اعتياد وانواع آن و زيان بهداشتي اقتصادي، اخلاقي و اجتماعي بحث گردد.

معناي اعتياد وانواع آن

اعتياد واژه اي است تازي از ريشه «عاد» و به معناي عادت كردن و خو گرفتن است. چنان چه عات كردن وخوگرفتن (به هر چه كه باشد) به نحو اتفاق افتد كه شرك كردن و دست برداشتن از آن به قول معروف موجب مرض گردد و با ناراحتي جسمي c روحي ورفتاري همراه شود اعتياد نام دارد و وابستگي تلقي مي شود.و عبارت مواد مخدر اصطلاحي است كه در سال 1338 در قانونگذاري و سازمان هاي مبارزه با اين مواد در ايران مورد استفاده قرار گرفته است و به تمامي موادي گفته ميشود كه برانسان اثر گذاشته و وابستگي جسمي ورواني به وجود مي آورند.

مواد مخدر داراي انواع ومشتقات متعددي است كه تعداد شناخته شده آن حدود نوع 105مي باشد كه تعدادي از اين مواد داراي خواص مشابه ولي به طور كلي بنا به جهات مختلف قابل تقسيم بندي هستند.

چنان چه بعضي از دانشمندان اين مواد را از نظر وابستگي به دو طبقه تقسيم كرده اند:

موادي كه فقط وابستگي رواني ايجاد مي كند مانند حشيش وال.اس.دي و

2موادي كه وابستگي رواني وجسمي ايجاد مي كنند مانند ترياك و مشتقات ان وسيگار ……. اما معتاد به انساني اطلاق مي شود كه از چهار طريق خوردن، تزريق، دودكشيدن يا تنفس و بالاخره از راه مقعد( شيوه نادري است) يك يا چند ماده از مواد مخدر را به طور مداوم مصرف كند و در صورتمطالب دیگر:
📃بررسی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی بستر چسبنده پایاب سرریزهای قائم📃مطالعه آزمایشگاهی اثرعدد فرود جریان بر الگوی آبشستگی پیرامون آبشكن های T شكل مستقر در قوس 90 درجه📃حوضه های آبریز بوسیله مدل SWAT📃بررسی اثر ابعاد آبگیر بر جریان و رسوب در اتصال عمودی آن به كانال📃تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار شبكه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم گرادیان📃بررسی عددی تاثیر تراز سطح آب بر روند رسوب زدایی از مخزن سد📃مدیریت منابع آب در بخش توزیع (در شرایط توأم شوری و كم آبی)📃تاثیر ترازپایاب سیستم مستهلك كننده انرژی از نوع فیلیپ باكت روی حفره آبشستگی📃بررسی اثر تغییر شكل طوق بر زمان تأخیر و تعادل آب‌شستگی پایه پل📃بررسی پدیده فرسایش و مناطق مستعد فرسایش توده ای در حاشیه سواحل رودخانه محمود آباد📃كاربری میدان مغناطیسی به منظور استفاده مجدد از فاضلاب و پساب ها در سیستم های آبیاری تحت فشار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و افزایش ارتقاء مدیریت📃كاربرد روش‌های با دقت مرتبه‌ی بالا (NVD) در حل معادلات ضربه‌ی‌ قوچ در سیستم‌های آب‌رسانی📃كاربرد تحلیل آماری چند متغیره جهت مدیریت آب های زیرزمینی در یك سفره ساحلی📃تحلیل سه بعدی عددی مراحل آبگیری سدخاكی - سنگریزه ای مطالعه موردی سدمارون📃بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas📃بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر حداكثر عمق آبشستگی موضعی در زیر خطوط لوله متقاطع با رودخانه📃تعیین آبگذری سرریزجانبی لبه تیزمثلثی📃مطالعه و بررسی آزمایشگاهی توسعه زمانی آبشستگی سری هندسی آبشكن های L شكل درقوس 180 درجه در شرایط آب زلال📃توسعه و ارزیابی مدل بهینه سازی شبیه سازی مبتنی برریسك تخصیص منابع آب مطالعه موردی شبكه های آبیاری زاینده رود📃اصلاح خصوصیات خاك رس به منظور به كار گیری در دیوارهای آب بند سدها📃برآورد حداكثربرداشتمجاز از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی حوزه نرماب استان گلستان📃تعیین تغییرات مكانی ویژگی های كیفی آب های زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده ازروش های مختلف زمین آمار📃انتقال بین حوزه ای آب و چالشهای پیش روی آن📃تأثیر سرعت جریان آب بر روند انحلال لایه های ژیپسی وانیدریتی در پی سازه های هیدرولیكی📃بررسی روش اجرای ژئوممبرین در دیوار آببند سد گتوند علیا